REUNIE OUD-VRIJWILLIGERS

Na afloop van de Vakantieweek wordt op 31 augustus een feestelijke reünie georganiseerd voor alle oud- en huidige vrijwilligers van de Vakantieweek.

Het moment om samen terug te blikken op de jaren dat je in de Vakantieweek zat, om de mensen van toen weer te spreken en samen herinneringen op te halen.

Hier wil je bij zijn als oud-vrijwilliger, dus geef je op via reunie@vakantieweekuithuizermeeden.nl voor 15 juli a.s.